Kategoria: Aktualności

Wykłady z dziedziny nauk społecznych w IDiKS – terminy

Stopień I Dyskursy mediów, prof. Jerzy Biniewicz, poniedziałek 8:30-10:00 Nauka o komunikowaniu, prof. J. Biniewicz, wtorek, 17:15-18:45 Wprowadzenie do kultury współczesnej, dr Małgorzata Czapiga-Klag, czwartek 10:15:11:45 Ochrona własności intelektualnej, dr Łukasz Żukowski, środa 8:30-10, zajęcia w dniach: 06.10.,13.10.,20.10.,27.10.,03.11.,10.11.,17.11.,24.11 – ostatnie...

Czytaj dalej...

Webinarium dla studentów I roku (obsługa aplikacji Teams i platformy e-EDU) w ramach dni adaptacyjnych

W ramach dni adaptacyjnych zapraszamy studentów I roku na warsztaty dotyczące funkcjonalności platformy e-EDU i aplikacji MS Teams.  Plan Warsztatów:   Jak działają oceny na platformie e-EDU    Omówienie różnych rodzajów aktywności na platformie e-EDU (quiz, warsztat, forum, głosowanie, zadanie).    Poruszanie się po materiałach dodatkowych dostępnych na platformie e-EDU (strona, lekcja, słownik...

Czytaj dalej...

Dni Adaptacyjne – spotkanie nt. bezpieczeństwa i równości

Szanowni Studenci,   w ramach Dni Adaptacyjnych,  4-5 października 2021 roku zaplanowane zostały spotkania studentek i studentów pierwszych lat Wydziału Filologicznego z Pełnomocniczką Dziekana WFil UWr ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Dyskryminacji, dr Małgorzatą Kolankowską, oraz Pełnomocnikiem Dziekana WFil UWr ds. Bezpieczeństwa Studentów i...

Czytaj dalej...

Dni adaptacyjne – terminy spotkań

W dniach 4-5 września odbędą się spotkania ze studentami w ramach Dni adaptacyjnych w budynku przy ul. Świętej Jadwigi 3/4 (Wyspa Piasek): Studia Śródziemnomorskie: 4.10.2021 Spotkania dla I roku studiów I stopnia: 10.00 – zajęcia z j. nowogreckiego (mgr M....

Czytaj dalej...

Instrukcja logowania do obowiązkowego szkolenia bhp w roku ak. 2021/2022 / Login instruction for initial health and safety training

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkowe dla wszystkich studentów i doktorantów pierwszego roku na studiach (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktoranckich. Przedmiotowy kurs kończy się testem zaliczeniowym. Protokół z odbytego szkolenia...

Czytaj dalej...

STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH Informacja dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich

Student I roku studiów stacjonarnych I i II, który złoży dokumenty w terminie i otrzyma status „Przyjęty” proszony jest o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi lektoratu języka nowożytnego na stronie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.   Studia stacjonarne I stopnia https://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/67#srodziemn studenci-stacjonarni-i-rok...

Czytaj dalej...