Dla kandydatów

Rekrutacja 2017-18

Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych
zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji
na studia stacjonarne na trzech kierunkach:

 

specjalność dalekowschodnia (specjalizacja chińska i koreańska) NOWOŚĆ!

filologia klasyczna

filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska

filologia indyjska

 

Internetowa rejestracja kandydatów: https://irka.uni.wroc.pl/

Vademecum kandydata: http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/vademecum.html