Plan zajęć i egzaminów

Plan zajęć na semestr zimowy roku akad. 2018/2019

(Aktualizacja 03.11.2018)

Filologia klasyczna, studia I stopnia

Kultura śródziemnomorska, studia I stopnia

Filologia klasyczna i Kultura śródziemnomorska, studia II stopnia

Specjalizacja chińska

Specjalizacja koreańska

Filologia indyjska, studia I i II stopnia

Zajęcia opcyjne

Zajęcia anglojęzyczne