Plan zajęć i egzaminów

Plan zajęć na semestr letni roku akad. 2021/2022

Filologia klasyczna, studia I stopnia

Studia śródziemnomorskie, studia I stopnia

Studia śródziemnomorskie, studia II stopnia

Filologia klasyczna, studia II stopnia

Koreanistyka, studia I stopnia

Sinologia, studia I stopnia

Filologia indyjska, studia I i II stopnia

Zajęcia opcyjne anglojęzyczne

Zajęcia z dziedziny nauk społecznych – oferta wydziałowa (studia I i II stopnia)

PRZEDMIOTY SPOŁECZNE

Studenci studiów I i II stopnia kierunków humanistycznych są zobowiązani – zgodnie z przepisami ministerialnymi – do zaliczenia w ciągu studiów 5 punktów ECST z dziedziny nauk społecznych. Do dziedziny nauk społecznych wliczane są następujące dyscypliny naukowe: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia. Nie we wszystkich programach studiów funkcjonujących do rok. akad. 2020/2021 takie przedmioty były ujęte w odpowiednim wymiarze punktów ECTS. By spełnić te wymagania, proponujemy następujące rozwiązanie:

Filologia klasyczna i Studia śródziemnomorskie I rok – Podstawy edytorstwa, wykład, 15 godz., egzamin (1/2 oceny końcowej), konwersatorium, 30 godz., zaliczenie na ocenę (1/2 oceny końcowej) [przedmioty społeczne zostały już uwzględnione w programie studiów].

Filologia klasyczna i Studia śródziemnomorskie III rok – Zaawansowane funkcje programów użytkowych, laboratorium, 30 godz., 2 ECTS, zaliczenie na ocenę + przedmiot z oferty wydziałowej (razem do końca semestru letniego trzeba zdobyć minimum 4 ECTS).
Filologia klasyczna i Studia śródziemnomorskie II rok – studenci mogą uczęszczać na wybrany przedmiot z oferty wydziałowej.
Koreanistyka, Sinologia, Indologia III rok – Zaawansowane funkcje programów użytkowych, laboratorium, 30 godz., 2 ECTS [przedmiot zalecany].

Studia II stopnia:

Filologia indyjska, Studia śródziemnomorskie, Filologia klasyczna II rok – obowiązkowo wybrane przedmioty z oferty wydziałowej (minimum 4 ECTS).
Studia śródziemnomorskie, Filologia klasyczna I rok – Warsztaty wydawnicze w Instytucie INiB (Warsztaty wydawnicze 1: Tekst, laboratorium, 20 godz. 3 ECTS, zaliczenie na ocenę) lub przedmioty z oferty wydziałowej (kwestia ta zostanie doprecyzowana wkrótce).

Uwaga. Wydziałowe zajęcia z dziedziny nauk społecznych planowane są w formie zdalnej.  O szczegółach (sposób zapisywania się, terminy etc.) poinformujemy Państwa na spotkaniach organizacyjnych i w aktualnościach na stronie ISKŚiO.