Plan zajęć i egzaminów

Plan zajęć na semestr letni roku akad. 2017/2018

(modyfikacja 11.03.2018)

Filologia klasyczna, studia I stopnia

Kultura śródziemnomorska, studia I stopnia

Filologia klasyczna i Kultura śródziemnomorska, studia II stopnia

Języki nowożytne (arabski, włoski, nowogrecki)

Filologia dalekowschodnia, studia I stopnia

Specjalizacja chińska

Specjalizacja koreańska

Filologia indyjska, studia I i II stopnia

Zajęcia opcyjne

Zajęcia anglojęzyczne