Dyrekcja

DYREKTOR

dr hab. Katarzyna Biernacka-Licznar, prof. UWr

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. ROZWOJU I DS. STUDIÓW AZJATYCKICH

dr hab. Gościwit Malinowski, prof. UWr

ZASTĘPCA DYREKTORA

DS. PARAMETRYZACJI I DS. TECHNOLOGII CYFROWYCH W EDUKACJI

dr ha. Jakub Pigoń, prof. UWr

w rok. akad. 2020/2021 p/o dr Agnieszka Wojciechowska

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNYCH, KOORDYNATOR PROGRAMU ERASMUS

dr Mariusz Plago

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. DYDAKTYCZNYCH I STUDENCKICH

dr Magdalena Wolf

KIEROWNIK ZAKŁADU FILOLOGII GRECKIEJ

dr hab. Gościwit Malinowski, prof. UWr

KIEROWNIK ZAKŁADU FILOLOGII ŁACIŃSKIEJ

dr hab. Jakub Pigoń, prof. UWr

KIEROWNIK ZAKŁADU FILOLOGII NOWOŁACIŃSKIEJ

dr hab. Maria Chantry, prof. UWr

KIEROWNIK ZAKŁADU FILOLOGII INDYJSKIEJ

dr hab. Przemysław Szczurek, prof. UWr

KIEROWNIK ZAKŁADU

NEOHELLENISTYKI I STUDIÓW BLISKOWSCHODNICH