Kierownictwo

Dyrektor

dr hab. Gościwit Malinowski, prof. UWr

Wicedyrektorzy

dr Mariusz Plago (ds. ogólnych)

dr Agnieszka Wojciechowska (ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą)

dr Magdalena Wolf (ds. dydaktycznych)

Zakład Filologii Greckiej

Kierownik: dr hab. Gościwit Malinowski, prof. UWr

Zakład Filologii Łacińskiej

Kierownik: dr hab. Jakub Pigoń, prof. UWr

Zakład Filologii Nowołacińskiej

Kierownik: dr hab. Maria Chantry, prof. UWr

Zakład Filologii Indyjskiej

Kierownik: dr hab. Przemysław Szczurek, prof. UWr

Zakład Neohellenistyki i Studiów Bliskowschodnich

Kierownik: dr hab. Ilias Wrazas, prof. UWr