Filologia indyjska

STUDIA LICENCJACKIE

Zasady przyjęć na studia

Opis kierunku

Harmonogram rekrutacji

UWAGA! Kandydaci NIE MUSZĄ zdawać na maturze egzaminu z JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO,  żeby ubiegać się o przyjęcie.

Kandydat ma wskazać do punktowania wybrane przedmioty spośród znajdujących się w tabelce – niekoniecznie wszystkie.

 

STARA MATURA

Kandydatów ze starą maturą obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna na podstawie listy lektur (do pobrania TUTAJ)

Punktacja: według skali od 0 do 10 punktów. Na studia będą przyjmowani kandydaci, którzy uzyskają minimum 5 punktów

Kontakt z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną:
slawa.zielinska@gmail.com

Więcej na temat filologii indyjskiej:

http://www.indologia.uni.wroc.pl/aktualnosci.htm