Biblioteka Instytutu Studiów Klasycznych Śródziemnomorskich i Orietnalnych

Biblioteka Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych wraz z czytelnią, którą dzielimy z Katedrą Judaistyki, mieści się na Piasku pod adresem Św. Jadwigi 3/4 na pierwszym piętrze. Zarówno samo miejsce, jak i zbiory są dostępne dla odwiedzających. Osoby chcące z nich skorzystać zapraszamy do pokoju 204 na drugim piętrze, gdzie znajduje się gabinet bibliotekarski.

Biblioteka czynna jest od

poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.00 do 17.30

piątki od 9.00 do 15.00

KONTAKT: tel. 71 375 27 01

Zbiory biblioteczne zawierają ok 35.000 skatalogowanych woluminów podzielonych na działy tematyczne:

  • Periodica – zbiór czasopism o tematyce starożytniczej;
  • Scriptores Graeci – teksty, tłumaczenia, komentarze i opracowania starożytnych autorów greckojęzycznych;
  • Scriptores Latini – teksty, tłumaczenia, komentarze i opracowania starożytnych autorów łacińskojęzycznych;
  • Neolatina – teksty, tłumaczenia, komentarze i opracowania poklasycznych autorów łacińskojęzycznych;
  • Grammatica – podręczniki i prace naukowe z dziedziny językoznawstwa (głównie dotyczące greki i łaciny);
  • Encyclopaedica – opracowania encyklopedyczne z rozmaitych dziedzin humanistyki;
  • Italica i Neograeca – podręczniki i opracowania dotyczące języka włoskiego i współczesnej greki;
  • Lexica – rozmaite słowniki i leksykony;
  • księgozbiór podręczny złożony z najczęściej użytkowanych książek, mieszczący się w czytelni.

Osobną część księgozbioru stanowią książki Zakładu Indologii, które znajdują się w budynku przy ulicy Komuny Paryskiej 21 w pokojach 2 i 3 na parterze. Pieczę nad tą częścią zbiorów sprawuje kierownik Zakładu, prof. Przemysław Szczurek.