Konferencje

Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych

Uniwersytetu Wrocławskiego

Serdecznie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej:

1018 – 2018.  1000-lecie kontaktów dyplomatycznych polsko-greckich.

1000 lat obecności Greków w Polsce

7-9 listopada 2018 r.