Plan zajęć i egzaminów

 

Plan zajęć na semestr letni roku akad. 2022/2023

Filologia klasyczna, studia I stopnia

Filologia klasyczna, studia II stopnia

Studia śródziemnomorskie, studia I stopnia

Studia śródziemnomorskie, studia II stopnia

Koreanistyka, studia I stopnia

Sinologia, studia I stopnia

Filologia indyjska, studia I stopnia

Filologia indyjska, studia II stopnia

Zajęcia opcyjne anglojęzyczne

 

PRZEDMIOTY SPOŁECZNE

Studenci studiów I i II stopnia kierunków humanistycznych są zobowiązani – zgodnie z przepisami ministerialnymi – do zaliczenia w ciągu studiów 5 punktów ECST z dziedziny nauk społecznych. Do dziedziny nauk społecznych wliczane są następujące dyscypliny naukowe: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia. Nie we wszystkich programach studiów funkcjonujących do rok. akad. 2020/2021 takie przedmioty były ujęte w odpowiednim wymiarze punktów ECTS.

 

TERMINY EGZAMINÓW 2022/2023 (semestr letni)