PROGRAMY STUDIÓW

 

PROGRAMY STUDIÓW OBOWIĄZUJĄCE STUDENTÓW

ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

(Uwaga! Programy studiów dla kierunków: studia śródziemnomorskie I st. i filologia indyjska II st. uległy zmianie)

Program studiów dla kierunku koreanistyka I stopnia

Program studiów dla kierunku sinologia I stopnia

Program studiów dla kierunku filologia klasyczna I stopnia

Program studiów dla kierunku filologia indyjska I stopnia

Program studiów dla kierunku filologia indyjska II stopnia

Program studiów dla kierunku studia śródziemnomorskie I stopnia

Plan studiów

Pełny program studiów (m.in. efekty uczenia się, treści programowe)

Sylabusy do programu studiów obowiązującego od rok. akad. 2022/33

Program studiów dla kierunku studia śródziemnomorskie i klasyczne II stopnia

Plan studiów

Pełny program studiów (m.in. efekty uczenia się, treści programowe)

PROGRAMY STUDIÓW OBOWIĄZUJĄCE STUDENTÓW

ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Program studiów dla kierunku koreanistyka I stopnia

Program studiów dla kierunku sinologia I stopnia

Program studiów dla kierunku filologia klasyczna I stopnia

Program studiów dla kierunku filologia klasyczna II stopnia

Program studiów dla kierunku studia śródziemnomorskie I stopnia

Program studiów dla kierunku studia śródziemnomorskie II stopnia

Program studiów dla kierunku filologia indyjska I stopnia

Program studiów dla kierunku filologia indyjska II stopnia

 

PROGRAMY STUDIÓW 2020/2021