Projekty badawcze, stypendia

PROJEKTY BADAWCZE

Imię i
nazwisko
pracownika
Rola
pracownika
w projekcie
Rodzaj i
nr projektu
Nazwa
projektu
Czas
trwania
projektu

Wartość
projektu
Katarzyna
Biernacka-Licznar
kierownikNPRH, nr projektu 0136/NPRH4/H2b/83/2016„Miejsce Quo vadis? w kulturze włoskiej. Przekłady, adaptacje, kultura popularna”11.05.2016-10.05.2020214906 PLN
Katarzyna
Biernacka-Licznar
wykonawca (kierownik: dr Daniel Słapek, UJ)Research Mini-Grants 2020/1 Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości UJBibliografia italianistyki polskiej: cyfrowe repozytorium, digitalizacja tekstów, analiza bibliometryczna1.12.2020-1.12.202148000 PLN
Ałła Brzozowskawykonawca – umowa o dzieło (kierownik: dr Jarosław Szymański, UWr)NPRH, nr 11H13020208„Transkrypcja, tłumaczenie, opracowanie i publikacja diariusza Ottona Wacława von Nostitz-Rieneck z lat 1726-1729 oraz 1737-1744”14.07.2014-13.06.2019250000 PLN
Maria Chantrywykonawca (kierownik: prof. dr hab. Andrzej Dąbrówka, IBL PAN Warszawa)NPRH, nr 5 – 11H12011181Dokończenie sejmowego wydania dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego, przygotowanie nowołacińskiego komentarza (z antycznymi odniesieniami) do „Fraszek” Jana Kochanowskiego.2019-20232200000 PLN
Agnieszka Kotlińska-Tomawykonawca (kierownik: prof. dr hab. Jacek Zbigniew Sokolski, UWr)NPRH, nr 11H16021984„Bibliotheca Curiosa – kontynuacja”
(wykonawca: przekład i opracowanie dzieła Palafajtosa Περι απιστων )
28.09.2017-27.09.2022540000 PLN
Gościwit MalinowskikierownikNPRH, nr 0019/NPRH3/H11/82/2014„Biblioteka Antyczna – kontynuacja serii wydawniczej (tomy 45-71)”12.08.2014-11.01.2021 1550000 PLN
Katarzyna Ochmankierownik„Grant dla młodych” nr 0420/2596/17, projekt wewnętrzny WFil UWr„Appendix de diis et heroibus Józefa Juwencjusza wczoraj i dziś, czyli historia pewnego podręcznika”01.06.2017-15.12.2018
12500 PLN
Gianluca Olcesekierownik, project leaderErasmus+ KA1, nr POWERAE-2020-1-PL01-KA104-079523„Inclusive Language Education” ILE01.09.2020-31.12.20216364 EURO
Gianluca Olcese kierownik, project leader Erasmus+ KA2, nr 2019-1-PL01-KA203-065078„European Arts adn Traditions in Italian Language Learning” Pastille01.12.2019-31.08.2022396119 EURO
Gianluca Olcese kierownik, project partner Erasmus+ KA2, nr 2018-1-IT02-KA201-048274„Focus on Students with Mathematics Learning Disabilities” SMILD01.10.2018-31.03.202123600 EURO
Przemysław Szczurekwykonawca (kierwonik: dr hab. Joanna Jurewicz)NPRH, nr 0357/NPRH/H22/84/2017„Mahabharata” (wykonawca: tłumaczenie ksiąg 9, 10, 11, a także sporządzenie do nich wstępu i komentarza)26.10.2017-25.10.2021750000 PLN
Sławomir TorbuswykonawcaMiędzynarodowy projekt finansowany i realizowany przez Langnam Partnership (UK&Ireland)„Central Eastern European Biblical Commentary” (wykonawca: „Commentary on 1 Letter to the Corinthians”)2018-2021500000 EURO
Agnieszka Wojciechowskawykonawca (kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Nawotka, UWr)NCN, nr 2014/14/A/HS3/00132„Miasto greckie epoki hellenistycznej i rzymskiej w świecie mocarstw terytorialnych”14.05.2015-14.05.20213313400 PLN
Magdalena Wolfwykonawca (kierownik: prof. dr hab. Jacek Zbigniew Sokolski, UWr)NPRH, nr 11H16021984„Bibliotheca Curiosa – kontynuacja” (wykonawca: przekład wraz z komentarzem dzieła J. Lescius, De diis samogitarum)28.09.2017-27.09.2022540000 PLN
Karol ZielińskikierownikNPRH, nr 0105/NPRH4/H3a/82/2016„Iliada i jej tradycja epicka. Studium z zakresu greckiej tradycji oralnej (The Iliad and its Epic Tradition. On the Greek Oral Tradition)”20.07.2016-19.01.202191529 PLN

STYPENDIA

Stefania Skowron-MarkowskaStypendystka CCSP Young Leader Fellowship na pobyt w Chinach w dniach 25.07-25.08.2019 i realizację programu badawczego „Experience of learning Chinese martial arts at Shaolin monastery by students coming from Europe” oraz odwiedziny uczelni partnerskiej – Uniwersytetu w Xiamen
Emilia ŻybertStypendium Lanckorońskich przyznane w 2020, wyjazd w 2021
Katarzyna Biernacka-LicznarStaż naukowy (Visiting Professor) finansowany przez Universita di Macerata, Włochy. Czas trwania: 18.02.2019-18.05.2019