Publikacje książkowe

2020

Woźniak M., Biernacka-Licznar K., Rybicki J.

120 lat recepcji „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza we Włoszech

Wydawnictwo DiG, Warszawa, Edition La Rama 2020, ss.281.

ISBN: 9788328601215

Olcese G., Henzelmann M., Mayer Ch. O.

Italien-Polen: Kulturtransfer im europäischen Kontext

Peter Lang Publishing Group, Frankfurt am Main 2020, ss.296.

ISBN: 9783631818107

DOI: 10.3726/b16878

Szubert B.

Starożytna Arabia w świetle źródeł greckich. Część I: epoka archaiczna, klasyczna i hellenistyczna

Wydawnictwo Chronikon, Wrocław 2020, ss. 324.

ISBN: 9788395551932

2019

Szymański J., Jujeczka S., Węcki M., Barwicka-Makula A., Brzozowska A.

Diariusz Ottona Wenzla von Nostitz-Rieneck z lat 1726-1729 (t.1) i 1737-1744 (t. 2)

Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, ss. 1506.

ISBN: 9788376389493

Żybert E.

O dziwach i ludziach długo żyjących / Flegon z Tralles

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2019, ss. 89.

ISBN: 9788379774081

Budziszewska N.

Himalaje. W poszukiwaniu joginów

Sensus, Gliwice 2019, ss. 320.

ISBN: 9788328357235

Kotlińska-Toma A.

Humor i polityka w komedii hellenistycznej

Uniwersytet Wrocławski, ISKŚiO, Wrocław 2019, ss. 341.

ISBN: 9788366240018

Sachse J.

Bhagawadgita. Pieśń czcigodnego

Uniwersytet Wrocławski, ISKŚiO, Wrocław 2019, ss.

ISBN: 9788366240087

Wolf M.

O bogach i wierzeniach dawnych Żmudzinów, Litwinów i Prusów / Jan Łasicki, Jan Sandecki-Malecki

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2019, ss.80.

ISBN: 9788379772544

Morta K.

Biblia w przekładach i komentarzach. W 600 rocznicę śmierci św. Hieronima

Uniwersytet Wrocławski, ISKŚiO, Wrocław 2019, ss. 298.

ISBN: 9788366240070

Malinowski G.

Hellenopolonica. Miniatury z dziejów polsko-greckich

Uniwersytet Wrocławski, ISKŚiO, Wrocław 2019, ss. 768.

ISBN: 9788366240063

2018

Żybert-Pruchnicka E.

Aleksandra / Lykofron z Chalkis

„Biblioteka Antyczna”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2018, ss.300.

ISBN: 9788394628789

Żybert-Pruchnicka E.

O nazwach rzek i gór oraz o tym, co się tam znajduje / Pseudo-Plutarch

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2018, ss.131.

ISBN: 9788379773749

Kochan A., Żybert-Pruchnicka E.

Wiersze zebrane / Andrzej Zbylitowski

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2018, ss. 522.

ISBN: 9788366076013

Biernacka-Licznar K., Jamróz-Stolarska E., Paprocka N.

Lilipucia rewolucja. Awangardowe wydawnictwa dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 2000-2015: produkcja wydawnicza, bibliografia

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2018, ss. 262.

ISBN: 9788365741134

Biernacka-Licznar K.

Serce Pinokia. Włoska literatura dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2018, ss. 262.

ISBN: 9788365741189

Wróbel M.

Starożytności Etiopskie i Libijskie / Diodor Sycylijski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2018, ss.140.

ISBN: 9788323234005

Nawotka K., Wojciechowska A., Stoneman R.

The Alexander romance: history and literature

Barkhuis & Groningen Unversity Library, Groningen 2018, ss.322.

ISBN: 9789492444714

2017

Kotlińska-Toma A., Żybert-Pruchnicka E.

Dzieła poetyckie. T. 2, Przyczyny (Aítia), Jamby, Pieśni (Méle), Hekale, Fragmenty z dzieł nieznanych / Kallimach

„Biblioteka Antyczna”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2017, ss. 610.

ISBN: 9788394628727

Bielewicz M., Różycka-Tomaszuk K., Ochman K., Plago M., Siek B., Wolanin H.

Noce attyckie tom I (księgi 1-5) / Aulus Gelliusz

„Biblioteka Antyczna”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2017, ss.300.

ISBN: 9788394628758

Brzozowska A.

Biskup płocki Erazm Ciołek (1474-1522)

Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2017, ss.440.

ISBN: 9788324231485

Wróbel M.

Starożytności Asyryjskie i Indyjskie / Diodor Sycylijski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2018, ss.124.

ISBN: 9788323232629

Siemion I. Z., Szastyńska-Siemion A.

Historia nitrum aeris

Redakcja „Wiadomości Chemicznych”, Wrocław 2017, ss.147.

ISBN: 9788362768028

2016

Skowron-Markowska S.

Znad Amuru do przestrzeni cyfrowej. Digitalizacja kolekcji dokumentów i fotografii Stanisława Poniatowskiego ze zbiorów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2016, ss.129.

ISBN: 9788364465215

Ławińska-Tyszkowska J., Kotlińska-Toma A., Żybert-Pruchnicka E. 

Dzieła poetyckie, T. 1, Hymny i epigramy / Kallimach

Uniwersytet Wrocławski. Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych, Wrocław 2016, ss.318.

ISBN: 9788394089368

Urbańska H.

Pańczatantra w bajce polskiej

Wydawnictwo Chronicon, Wrocław 2016, ss.363.

ISBN: 9788394273477

Wojciechowska A.

From Amyrtaeus to Ptolemy: Egypt in the Fourth century B.C.

Otto Harrassowitz (Wiesbaden), Wiesbaden 2016, ss.172.

ISBN: 9783447106559

Sachse J., Modrzejewska W., Swaryczewska H.

Boska mądrość, boska natura. Przesłanie Manifestu różokrzyżowców w wizualnym języku siedemnastego stulecia

In de Pelikaan, Amsterdam-Kraków 2016, ss.168.

ISBN: 9789071608391

2015

Żybert-Pruchnicka E.

O snach / Synezjusz z Cyreny

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2015, ss.104.

ISBN: 9788379771462

Morta K.

Lokalna społeczność żydowska

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Ostrowskie Centrum Kultury, Ostrów Wielkopolski 2015, ss.361.

ISBN: 9788363858148

Zadka M., Buczek K., Chruszczewski P.P., Knapik A.R., Mianowski J.

Antropologia komunikacji: od starożytności do współczesności

Polska Akademia Nauk. Oddział Wrocław, Wrocław 2015, ss.232.

ISBN: 9788393420469

Zadka M.

Pismo linearne A na tle egejskich pism epoki brązu

Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2015, ss. 218.

ISBN: 9788376881959

Kotlińska-Toma A.

Hellenistic tragedy: texts, transaltions and a critical survey

Bloomsbury Publishing, London-New Delhi-New York-Sydney 2015, ss.322.

ISBN: 9781472524218

Wróbel M.

Aegyptiaca (Starożytności egipskie) / Diodor Sycylijski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2015, ss.196.

ISBN: 9788323229131

2014

Sudyka L., Pigoń M., Miążek T.

Wokół „Meghaduty”: nieprzewana nić literackiej kultury sanskrytu

Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, ss.205.

ISBN: 9788376385303

Żybert-Pruchnicka E.

Opowieści niezwykłe / Antygon z Karystos

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2014, ss.107.

ISBN: 9788379770632

Woźniak M., Biernacka-Licznar K., Staniów B.

Przekłady w systemie małych literatur: o włosko-polskich i polsko-włoskich tłumaczeniach dla dzieci i młodzieży

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ss.290.

ISBN: 9788377808849

Nawolska A.

Język arabski dla początkujących

Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 2014, ss.372.

ISBN: 9788363556372

Zieliński K.

„Iliada” i jej tradycja epicka: studium z zakresu greckiej tradycji oralnej

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2014, ss.558.

ISBN: 9788322933572

Żybert-Pruchnicka E., Sokolski J.

Historia Adama i Ewy

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2014, ss.90.

ISBN: 9788379773670

2013

Szostek T., Sendyka R., Nycz R.

Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2013, ss.366.

ISBN: 9788361552802

Plago M., Poznański A.

Testamenty Zygmunta III Wazy

Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole 2013, ss.142.

ISBN: 9788373423480

Szczurek P.

Sati: samopalenie wdów indyjskich w najdawniejszych relacjach Wschodu i Zachodu

Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2013, ss.438.

ISBN: 9788363778156

Żybert-Pruchnicka E.

O magicznych właściwościach roślin, zwierząt i kamieni / Kyranides

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2013, ss.240.

Biernacka-Licznar K., Żuchowska E.

Egzamin na tłumacza przysięgłego: finanse i księgowość – zbiór dokumentów: język włoski

Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, ss.193.

ISBN: 9788325553821

2012

Malinowski G., Paroń A., Szmoniewski B.Sz.

Serica – Da Qin: studies in archaeology philology and history on Sino-Western relations: (selected problems)

GAJT Wydawnictwo 1991 s.c, Wrocław 2012, ss.141.

Wolf M.

Cudowności miasta Rzymu / Magister Gregorius

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2012, ss.96.

ISBN: 978-83-7432-867-8

Żybert-Pruchnicka E., Sokolski J.

Hymny orfickie

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2012, ss.141.

Biernacka-Licznar K., Żuchowska E.

Egzamin na tłumacza przysięgłego: zbiór dokumentów włoskich

Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, ss.303.

2011

Nawolska A.

Sirat Antara – the manuscript from the University Library in Wroclaw, Poland: one of the longest literary compositions of medieval Arabic literature

Edwin Mellen Press, New York 2011, ss.320.

Żybert-Pruchnicka E.

Argonautyki orfickie

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2011, ss.113.

2010

Wrazas I.

Dyskomfort (nowo)Greków

Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2010, ss.178.

ISBN: 978-83-7432-607-0

2009

Wrazas I.

Zbawca Boga: kuszenie Nikosa Kazantzakisa

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2009, ss.415.

ISBN: 978-83-229-2990-2

Biernacka-Licznar K.

Antonio Fogazzaro i jego epoka

Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2009, ss.319.

ISBN: 978-83-61185-50-5

2008

Pigoń J.

The children of Herodotus: Greek and Roman historiography and related genres

Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2008, VII, ss.404.

ISBN: 9781443800150

2007

Byrski M.K., Pigoń M., Sachse J.

Światło słowem zwane: wypisy z literatury staroindyjskiej: praca zbiorowa

Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2007, XXXVI, ss.889.

Malinowski G.

Dzieje /Agatarchides z Knidos

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2007, ss.802.

ISBN: 978-83-229-2811-0

2006

Krajewski M., Pigoń J.

Herbert Myśliwiec: prace filologiczne

Polskie Towarzystwo Filologiczne, Wrocław 2006, ss.254.

ISBN: 8390165295

Kotlińska-Toma A.

Tragedia hellenistyczna

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2006, ss.248.

ISBN: 978-83-229-2807-3

Zieliński K.

Słońce w rozpaczy: liryka miłosna Safony w aspekcie oralności

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2006, ss. 270.

ISBN: 978-83-229-2833-2

Torbus S.

Listy św. Pawła z perspektywy retorycznej

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej. Biblioteka im. Jana Pawła II, Legnica 2006, ss.283.

ISBN: 8389204096; 9788388555688

2004

Pigoń J.

Ze studiów nad technikami narracyjnymi Tacyta: wypowiedzi proleptyczne

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2004, ss.171.

ISSN: 0578-4387

Morta K.

Świat egzotycznych zwierząt u Solinusa

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2004, ss.184.

ISBN: 83-229-2567-0

2003

Malinowski G.

Zwierzęta świata antycznego: studia nad „Geografią” Strabona

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2003, ss.327.

Hartleb-Kropidło Barbara

Rzymska poezja sceniczna. Cecyliusz Stacjusz: fragmenty zaginionych sztuk

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2003, ss. 199.

ISBN 832292447X

2002

Pigoniowa M.

Obraz kobiety w „Meghaducie Kalidasy”: analiza semantyczna

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2002, ss.178.

ISBN: 83-229-2340-6

2001

Jamróz W., Łanowski J., Ławińska-Tyszkowska J., Łowicka D., Myśliwiec H., Rychlewska L., Sachse J., Stankiewicz L., Szastyńska-Siemion A., Wilczyński S., Winiarczyk M., Wróbel M.

Słownik pisarzy antycznych

Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 2001, ss.541.

1999

Komenský J.A., Sachse J., Magdziak M.

Unum necessarium czyli Jedyne Konieczne

Pracownia Borgis, Wrocław 1999, ss.145.

Stankiewicz L.

Komedia Lucjusza Afraniusza i jej związki z innymi odmianami komedii

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1999, ss.323.

ISBN: 8322918461

Krajewski M.

Śmierć w Breslau

Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999, ss.256.

Łanowski J. Szastyńska-Siemion A.

Antiquorum non immemores… Polskie Towarzystwo Filologiczne (1893-1993): księga zbiorowa

Polskie Towarzystwo Filologiczne, Warszawa 1999, ss.389.

Łanowski J.

Narodziny bogów (Theogonia), Prace i dni, Tarcza / Hezjod

Prószyński i s-ka, Warszawa 1999, ss. 147.

ISBN 8372550409

1997

Szostek T.

Exemplum w polskim średniowieczu

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1997, ss. 195.

1996

Pigoń J.

W kręgu pojęć politycznych Tacyta: libertas–moderatio

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1996, ss.117.

ISBN: 8322913672

 Cytowska M., Szelest H., Rychlewska L.

Literatura rzymska okres archaiczny

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, ss.379.

ISBN 8301120967

Łanowski J., Starowieyski M.

Literatura Grecji starożytnej w zarysie: od Homera do Justyniana

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, ss.263.

ISBN: 8301118911

1995

Appel W., Łanowski J., Pigoń M., Szastyńska-Siemion A., Starowieyski M. i inni

Muza chrześcijańska. Poezja grecka od II do XV wieku

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1995, ss.386.

ISBN: 83-7006-474-7

Łanowski J.

Anonim, Chrystus cierpiący. Pierwszy chrześcijański dramat grecki przypisywany św. Grzegorzowi z Nazjanzu

Wydawnictwo „M”, Kraków 1995, ss.159.

ISBN: 8386106077

1994

Sachse J.

Meghaduta: obłok-posłańcem /Kalidasa

Wydawnictwo Verbum, Katowice 1994, ss.108.

ISBN: 8370580145

1993

Szastyńska-Siemion A.

Muza z Mityleny. Safona

Ossolineum, Wrocław 1993, ss.193.

ISBN: 8304040786

1991

Ławińska-Tyszkowska J.

Komedie: Acharnejczycy; Rycerze; Chmury; Żaby / Arystofanes

Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1991, ss.442.

ISBN: 8370230652

1988

Sachse J., Wałkówska H.

Bhagawadgita czyli Pieśń Pana

Ossolineum, Kraków-Wrocław etc. 1988, t. LXXXIV, ss. 191.

ISBN 8304027038, 8304027046

Ławińska-Tyszkowska J.

Mimy / Herondas

Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1988, ss. 83.

ISBN: 8370230164

1987

Łanowski J.

Literatura Grecji starożytnej w zarysie

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1987, ss.216.

ISBN: 8301065931

1981

Szastyńska-Siemion A.

Wybór poezji / Pindar

Ossolineum, Kraków-Wrocław etc. 1981, t. LXXIV, ss.167.

ISBN: 8304003686

Ławińska-Tyszkowska J.

Bukolika Grecka

Ossolineum, Wrocław 1981, ss.184.

ISBN: 830400996X

Łanowski J.

Święte Igrzyska Olimpijskie

Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1981, ss.149.

Sachse J.

Magasthenes o Indiach

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1981, ss. 95.

ISBN 02396661

1980

Rychlewska L.

Historia Literatury rzymskiej. Literatura okresu republiki

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1980, ss.250.

1975

Szastyńska-Siemion A.

Epinikion Greckie – monografia gatunku

Ossolineum, Wrocław 1975, ss.163.

1973

Kult zmarłych w Indiach starożytnych

Wałkówska H.

Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Wrocław 1973, ss. 110.

ISSN 0084-3016

1971

Rychlewska L.

Turpilii comici fragmenta

Teubner, Leipzig 1971, ss. 70.

1970

Rychlewska L.

Opowieści efeskie czyli O miłości Habrokomesa i Antii / Ksenofont z Efezu

Ossolineum, Wrocław 1970, ss. LXXXIV+76.

1967

Wałkówska H.

Formy zawierania małżeństw w Indiach starożytnych, ich geneza i rozwój: studia z etnografii Indii

Zakład Narodowy i. Ossolińskich, Wrocław 1967, ss. 120.

ISSN 0084-3016

1966

Łanowski J.

500 zagadek antycznych

Wiedza Powszechna, Warszawa 1966 (wyd. drugie: 1978), ss.183.

Mantke I.

De Martiale lyrico

Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Wrocław 1966, ss. 130.

ISSN 0239-6661

1965

Łanowski J.

Philogelos czyli Śmieszek

Ossolineum, Wrocław 1965, ss.126.

1964

Strzelecki W.

Cn. Naevii belli Punici carminis quae supersunt  

Teubner, Leipzig 1964, ss.40.

1959

Strzelecki W. 

Naevii Belli Punici carminis quae supersunt

Ossolineum, Wrocław 1959, ss. 111.

1951

Krókowski J.

Quaestiones epicae

Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Wrocław 1951, ss.92.

1949

Krókowski J.

Elegia magistra amoris: dydaktyka miłości w subiektywnej elegii rzymskiej

Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Wrocław 1949, ss. 124.

ISSN 0084-3016