Pracownicy, Doktoranci i Współpracownicy

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni:

dr hab. Katarzyna Biernacka-Licznar, prof. UWr

mgr Joanna Browarska

dr Ałła Brzozowska

dr Nina Budziszewska

dr hab. Maria Chantry, prof. UWr

dr Maciej Czyż

mgr Changxue Du

mgr Małgorzata Eder-Dusza

dr Barbara Hartleb-Kropidło

dr Ita Hilton

mgr Joanna Karmasz

mgr Anna Kasiura

mgr Agnieszka Kopka

dr hab. Agnieszka Kotlińska-Toma

dr Olga Kotynia

dr Olga Kubica

dr Marcin Kurpios

dr Lee Hae Sung

dr Alicja Łozowska

prof. dr hab. Gościwit Malinowski

dr Teresa Miążek

mgr Mijin Mok

mgr Marta Monkiewicz

dr Krzysztof Morta

dr Monika Mosca

mgr Ewa Nowak

dr Katarzyna Ochman

mgr Gianluca Olcese

dr Marlena Oleksiuk

dr Joanna Pieczonka

dr hab. Jakub Pigoń, prof. UWr

dr Mariola Pigoń

dr Mariusz Plago

dr Stefania Skowron-Markowska

dr hab. Przemysław Szczurek, prof. UWr

dr Sławomir Torbus

dr Hanna Urbańska

dr Agnieszka Wojciechowska

dr Magdalena Wolf

dr Małgorzata Zadka

dr Marzena Zgirska-Lee

dr hab. Karol Zieliński, prof. UWr

dr hab. Emilia Żybert-Pruchnicka

Doktoranci:

mgr Krzysztof Bekieszczuk

mgr Elżbieta Górka

mgr Ewa Orłowska

mgr Anna Rogowska-Wandowicz

mgr Jakub Zbądzki

Współpracownicy:

dr Marceli Burdelski

mgr Ana Kasiura

dr hab. Artur Pacewicz

dr Mariusz Pandura

dr Dominik Rutana

dr hab. Błażej Stanisławski

mgr Paula Zalewska

mgr Kataryna Michalewicz

Pracownicy administracji:

mgr Aneta Czechowska

dr Alina Komsta

mgr Dąbrówka Leśny

mgr Sława Zielińska

Pracownicy emerytowani:

prof. dr hab. Alicja Szastyńska-Siemion