Ośrodek Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Polski