Badania

Dnia 14 maja 2013 roku została oficjalnie zainaugurowana przez JM. prof. dra hab. Marka Bojarskiego, Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego i  Jarosława Urbaniaka, Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego  działalność pierwszej w Wielkopolsce placówki badawczej UWr.

Powołano działającą przy Ośrodku Radę Programową, w skład której weszli: prof. Gościwit Malinowski,  dyrektor Instytutu Studiów Klasycznych Śródziemnomorskich i Orientalnych, p. Marlena Maląg zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, dr Krzysztof Morta, dyrektor Ośrodka Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski, prof.  Marcin Wodziński, kierownik  Studium Kultury i Języków Żydowskich, p. Piotr Grabarz, prezes Stowarzyszenia „Przyjaciele Ostrowskiej Synagogi”
Ośrodek Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski UWr w listopadzie każdego roku, począwszy od 2013 roku, cyklicznie organizuje Ogólnopolskie Konferencje Naukowe pt. „Lokalna społeczność żydowska”. Obrady mają miejsce w Forum Synagoga przy ul. Raszkowskiej 21 w Ostrowie Wielkopolskim, w siedzibie Ośrodka.

Oprócz cyklicznych naukowych wydarzeń, Ośrodek organizuje inne okazjonalne konferencje, spotkania i  prelekcje jak np. międzynarodowa konferencja, która odbyła się w Ostrowie Wielkopolskim 6 maja 2015 roku i w trakcie której odsłonięto na murze lapidarium na Pl. 23 Stycznia tablicę pamiątkową poświęconą dwóm wybitnym przedstawicielom ostrowskiej wspólnoty żydowskiej. Byli nim Israel Meir Freimann, rabin ostrowski i patron w latach 1899-1919 ostrowskiej ulicy przy której znajduje się lapidarium oraz jego syn prof. Aron Freimann, absolwent dawnego Królewskiego Gimnazjum w Ostrowie, wybitny historyk, bibliograf i bibliotekoznawca. W uroczystości wzięli udział m.in. Ruth Dresner i Miriam Klausner z Nowego Jorku (wnuczka i prawnuczka prof. Freimanna) oraz dr Rachel Heuberger z Frankfurtu nad Menem, wybitna znawczyni życia i dzieła prof. Freimanna, a jednocześnie jego następczyni na stanowisku kierownika zbioru judaików i hebraików biblioteki uniwersyteckiej we Frankfurcie.

Inną współorganizowaną przez Ośrodek inicjatywą była konferencja pt. „Liceum bliżej Uniwersytetu”, która się odbyła 17 listopada 2017 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Szanowne grono prelegentów uświetnił udział JM Rektora UWr, prof. Adama Jezierskiego.

Ośrodek Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski prowadzi oprócz działalności badawczej również aktywność edukacyjną i dydaktyczną. Współpracuje ze szkołami, a także z Ostrowskim Centrum Kultury i Ostrowskim Towarzystwem Naukowym.

Podpisane umowy i współpraca Ośrodka z różnymi podmiotami edukacyjno-kulturalnymi w Południowej Wielkopolsce:

z Miastem i Gminą Pleszew

z II LO im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim

z Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego

z Gminą i Miastem Raszków