Pracownicy i Doktoranci

Pracownicy:

dr Krzysztof Morta – dyrektor Ośrodka

Współpracownicy:

mgr Krzysztof Krzyszczuk