Publikacje

Wybrane publikacje książkowe (układ chronologiczny)

 • Jerzy Krókowski, Elegia magistra amoris. Dydaktyka miłości w subiektywnej elegii rzymskiej, Wrocław 1949 (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, A 25).
 • Georgius Krókowski, Quaestiones epicae, Wrocław 1951 (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, A 46).
 • Ladislaus Strzelecki, Naevii Belli Punici carminis quae supersunt, Wrocław 1959 (Archiwum Filologiczne).
 • Iosephus Mantke, De Martiale lyrico, Wrocław 1966 (Classica Wratislaviensia 2).
 • Ludovica Rychlewska, Turpilii comici fragmenta, Leipzig 1971 (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana).
 • Lucyna Stankiewicz, Komedia Lucjusza Afraniusza i jej związki z innymi odmianami komedii, Wrocław 1999 (Classica Wratislaviensia 21).
 • Barbara Hartleb-Kropidło, Rzymska poezja sceniczna. Cecyliusz Stacjusz. Fragmenty zaginionych sztuk, Wrocław 2003.
 • Krzysztof Morta, Świat egzotycznych zwierząt u Solinusa, Wrocław 2004.
 • Jakub Pigoń, Ze studiów nad technikami narracyjnymi Tacyta. Wypowiedzi proleptyczne, Wrocław 2004 (Classica Wratislaviensia 23).
 • Herbert Myśliwiec, Prace filologiczne – Opuscula philologica, Wrocław 2006.

 

Doktoraty (układ chronologiczny)

 • Ludwika Rychlewska, Quaestiones Nonianae, 1951, promotor: Władysław Strzelecki
 • Herbert Myśliwiec, Zarys wersyfikacji łacińskiej średniowiecza, 1961, promotor: Władysław Strzelecki
 • Józef Mantke, De Martiale lyrico, 1964, promotor: Jerzy Krókowski
 • Lucyna Stankiewicz, Tytyniusz – przedstawiciel komedii rzymskiej zwanej fabula togata, 1983, promotor: Ludwika Rychlewska
 • Jakub Pigoń, W kręgu pojęć politycznych Tacyta. Libertas – moderatio, 1992, promotor: Herbert Myśliwiec
 • Marek Krajewski, Prozodia greckich zapożyczeń u Plauta, 1999, promotor: Herbert Myśliwiec, potem Janina Ławińska-Tyszkowska
 • Krzysztof Morta, Świat egzotycznych zwierząt u Solinusa, 2000, promotor: Herbert Myśliwiec, potem Alicja Szastyńska-Siemion
 • Barbara Hartleb-Kropidło, Palliata Cecyliusza Stacjusza na tle komedii rzymskiej, 2001, promotor: Lucyna Stankiewicz
 • Mariusz Plago, Apostrofa w „Wojnie domowej” Lukana. Studium narratologiczne, 2009, promotor: Jakub Pigoń
 • Aleksandra Arndt, Elegia miłosna Tibullusa jako gatunek synkretyczny, 2010, promotor: Lucyna Stankiewicz
 • Joanna Pieczonka, Recepcja rzymskiej myśli prawnej u Plauta, 2010, promotor: Lucyna Stankiewicz
 • Sylwia Szczygieł, Marek Porcjusz Katon – rzymski tradycjonalista, 2010, promotor: Lucyna Stankiewicz
 • Katarzyna Ochman, A Commentary on Book III of the Attic Nights of Aulus Gellius, 2011, promotor: Jakub Pigoń
 • Agnieszka Franczyk-Cegła, Elementy epickie w satyrach Juwenalisa, 2015, promotor: Jakub