Filologia indyjska, II stopień

 

Interesujesz się kulturą i historią Indii i chciałbyś poznać dwa wiodące indyjskie języki, czyli sanskryt i hindi? Wybierz filologię indyjską na Uniwersytecie Wrocławskim!

Studia filologii indyjskiej koncentrują się wokół języków i kultury Subkontynentu Indyjskiego. Mają przede wszystkim charakter filologiczny, pierwszoplanową rolę odgrywają studia nad językami indyjskimi: sanskrytem i hindi, oraz ich literaturą. Nauka dwóch najważniejszych języków w historii Indii, starożytnego sanskrytu i nowożytnego hindi, dostarcza studentom podstawowych narzędzi do szerszego i głębszego poznania kultury subkontynentu, w całej jej rozciągłości. Języki indyjskie są kluczem do poznania Indii.

Poza zajęciami językowymi w programie studiów znajdują się: seminaria, zajęcia z teorii przekładu i przekładu audio-wizualnego, wykłady i konwersatoria z literatury indyjskiej (do wyboru) oraz wykłady monograficzne. W trakcie zajęć poruszane są różnorodne kwestie, związane z kulturą, literaturą, sztuką, socjologią, gospodarką, życiem codziennym czy polityką Indii starożytnych i współczesnych, a także z kontaktami polsko-indyjskimi. Program studiów z jednej strony zapewnia więc każdemu studentowi doskonalenie kompetencji językowych w zakresie hindi i sanskrytu, daje możliwość wyboru dodatkowych zajęć językowych, z drugiej zaś oferuje zajęcia dotyczące różnorodnych zagadnień związanych z kulturą indyjską. Co więcej, na zajęciach często podejmowane są zagadnienia różnorodności kulturowej globu, umożliwiające pogłębioną refleksję na temat kondycji współczesnego świata, jak również dialog pomiędzy odległymi kulturami, które stają się w dzisiejszych czasach coraz bliższe.

Indie są obecnie rejonem bardzo silnie rozwijającej się gospodarki, coraz intensywniej rozwija się również polsko-indyjska współpraca gospodarcza, wiele firm indyjskich inwestuje w Polsce. Polscy inwestorzy i przedsiębiorcy coraz częściej podejmują współpracę w Indiach. Powstaje więc zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinach gospodarki, które są wspólnym polem przedsięwzięć polsko-indyjskich, ale także na filologów znających język hindi (oraz/lub inne indyjskie języki) i posiadających profesjonalną wiedzę na temat Indii. Albowiem przy okazji polsko-indyjskiej współpracy gospodarczej niezwykle istotne jest poznanie specyfiki nie tylko indyjskiej myśli gospodarczej i ekonomicznej, lecz również cywilizacji, historii i kultury Indii współczesnych, z jej wszelkimi meandrami, specyfiką, społecznymi uwarunkowaniami i mentalnością, kultury, która – nota bene – jak żadna inna, silnie tkwi w tradycji i kulturze starożytnej wykazując niezwykłą wręcz ciągłość historyczną. Nasi studenci mogą ubiegać się o wyjazd na roczne stypendia rządu indyjskiego (ICCR).

CO PO STUDIACH

Zdobyta w trakcie studiów wiedza, dotycząca zarówno kultury oraz historii Indii, jak i kontaktów polsko-indyjskich, pogłębiona znajomość języka hindi i sanskrytu, a także podstaw translatoryki pozwala absolwentom na znalezienie zatrudnienia na różnych stanowiskach w placówkach związanych z działalnością międzynarodową lub międzykulturową. Umożliwia także absolwentom znalezienie zatrudnienia w takich dziedzinach jak: filologia, tłumaczenie tekstu, edytorstwo, działalność kulturalna i oświatowa, media czy turystyka.

KOŁA NAUKOWE

Pamiętaj, że jako student UWr możesz się rozwijać we wszystkich kołach naukowych i organizacjach studenckich, które Cię interesują, niezależnie od kierunku studiów. Na naszej uczelni działa ponad 170 kół naukowych.

PROGRAM STUDIÓW

 

Więcej na temat filologii indyjskiej:

http://www.indologia.uni.wroc.pl/aktualnosci.htm