Studia Śródziemnomorskie

Jeżeli interesujesz się źródłami jedności europejskiej i korzeniami wspólnej europejskiej tożsamości, historią oraz kulturą, dla których podstawę stanowią antyk, chrześcijańskie uniwersum w średniowieczu oraz racjonalny, naukowy światopogląd epoki nowożytnej, to zapraszamy Cię na studia śródziemnomorskie we Wrocławiu!

Celem kształcenia na kierunku studia śródziemnomorskie jest nauka języków greckiego i łacińskiego oraz przekazanie wiedzy o starożytności, w połączeniu z nauką języków nowożytnych oraz wiedzą o świecie współczesnym.

Specyfiką studiów śródziemnomorskich jest przybliżenie studentom charakterystycznych cech różnych krajów i kultur basenu Morza Śródziemnego, ich historii oraz teraźniejszości, wzajemnego oddziaływania z uwzględnieniem rozmaitych perspektyw: antycznej, biblijnej, niezwykle trwałej w średniowiecznej i nowożytnej Europie cywilizacji łacińskiej, kultury włoskiej i nowogreckiej oraz sąsiadującej w Śródziemnomorzu z Europą cywilizacji islamu, tyleż podobnej, co odmiennej od kultur wyrosłych z antyku grecko-rzymskiego.

Swoją wiedzę o świecie antycznym i współczesnym studenci studiów śródziemnomorskich łączą ze znajomością jednego z języków nowożytnych – arabskiego, nowogreckiego lub włoskiego. W roku akademickim 2022/2023 planujemy uruchomienie po jednej grupie językowej dla każdego języka nowożytnego. W przypadku kandydatów pragnących się uczyć języka włoskiego o miejscu w grupie zdecyduje miejsce na liście przyjętych na studia.

Studia śródziemnomorskie to:

– 420 godzin zajęć z języka włoskiego, arabskiego lub nowogreckiego od podstaw; od IV semestru studenci mogą wybrać drugi język (razem 180 godzin); jeśli uczysz się włoskiego, możesz zacząć też naukę nowogreckiego lub arabskiego;

 – historia, literatura i kultura świata starożytnego, podstawy łaciny i greki;

– zgłębianie recepcji kultury antycznej od średniowiecza po czasy współczesne;

– zajęcia poświęcone Biblii;

– odkrywanie kultury wybranych regionów Śródziemnomorza;

 – uczestnictwo w warsztatach dotyczących wina i kuchni śródziemnomorskiej.

CO PO STUDIACH

Po studiach licencjackich oferujemy kontynuację nauki na studiach drugiego stopnia. Nabyta wiedza w zakresie zagadnień kulturowych oraz języka w obrębie wybranego regionu basenu Morza Śródziemnego oraz umiejętności praktyczne, jak również wrażliwość i otwartość na odmienne od rodzimych postawy i zachowania społeczne, kwalifikują absolwentów studiów śródziemnomorskich I stopnia do podjęcia pracy w różnych gałęziach gospodarki, w firmach z kapitałem zagranicznym, instytucjach samorządowych i ośrodkach kultury, w branży turystycznej i w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języków i kultury krajów basenu Morza Śródziemnego.

KOŁA NAUKOWE

Pamiętaj, że jako student UWr możesz się rozwijać we wszystkich kołach naukowych i organizacjach studenckich, które Cię interesują, niezależnie od kierunku studiów. Na naszej uczelni działa ponad 170 kół naukowych.


Facebook Instytutu:

https://www.facebook.com/IFKiKA