Koreanistyka

KOREANISTYKA

Jeśli interesujesz się językiem, kulturą i historią Korei, chciałbyś zgłębić wiedzę dotyczącą Dalekiego Wschodu i marzysz o pracy związanej z rynkiem azjatyckim – to właśnie znalazłeś kierunek dla siebie.

W ofercie Uniwersytetu Wrocławskiego kierunek koreanistyka jest obecny od roku 2019. Jego utworzenie było ściśle związane nie tylko z wartością samych studiów nad kulturą i językiem Korei, które na UWr były obecne od 2010 r., ale także z potrzebami regionalnego i międzynarodowego rynku pracy. Program studiów zapewnia każdemu studentowi doskonalenie kompetencji językowych w zakresie języka koreańskiego, daje również możliwość wyboru dodatkowych zajęć językowych, oferuje również zajęcia dotyczące różnorodnych zagadnień związanych z kulturą koreańską.

Studia uwzględniają potrzeby dolnośląskiego rynku pracy, na którym z powodzeniem działają firmy koreańskie, zainteresowane pozyskiwaniem polskich pracowników posiadających dobrą znajomość języka koreańskiego.

CO PO STUDIACH

Zdobyta w trakcie studiów wiedza, dotycząca języka, kultury oraz historii Korei, pozwala absolwentom na znalezienie zatrudnienia na różnych stanowiskach w przedsiębiorstwach koreańskich, których siedziby znajdują się m.in. na Dolnym Śląsku. Warto zaznaczyć, że Wrocław jest jednym z pięciu miejsc na świecie, gdzie koncern LG otworzył swoje fabryki. Zapotrzebowanie na przykład na tłumaczy języka koreańskiego przy obecnej skali kontaktów biznesowych, kulturalnych i naukowych z Koreą jest w Polsce ogromne.

KOŁA NAUKOWE

Pamiętaj, że jako student UWr możesz się rozwijać we wszystkich kołach naukowych i organizacjach studenckich, które Cię interesują, niezależnie od kierunku studiów. Na naszej uczelni działa ponad 170 kół naukowych.

PROGRAM STUDIÓW