Instytutowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Instytutowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Przewodnicząca: dr Małgorzata Zadka                               

dr Ałła Brzozowska                               

dr Alicja Łozowska