Kontakt

Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych
Uniwersytetu Wrocławskiego

Komuny Paryskiej 21
50-451 Wrocław

tel.   +48 71 341 89 05, + 48 71 343 49 48

e-mail: sekretariat.iskso@uwr.edu.pl